Декларация Обр. 6

Решения на специфични случаи в СТИЛ - ТРЗ и ЛС

Декларация Обр. 6

Мнениеот welisa21 на 15.02.2010 16:46

От 01.01.2010 г. има редица промени относно подаване и коригиране на Декларация Обр.6. НАРЕДБА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ - Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване се изчисляват и внасят върху получените, начислените и неизплатени или неначислени възнаграждения и други доходи от трудова дейност.
По важни неща в Указанията за попълване на Декларация 6:
1. Декларация образец № 6, подадена от осигурителите, работодателите, клонове и поделения, може да се коригира до края на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията.
2. С код корекция "К" не се коригират данните в т. 1, 2, 3 и 9.
Забележка. При увеличаване размера на декларирано задължение не се подава декларация с код корекция, а се подава нова декларация, в която се попълва само размерът на установената положителна разлика за съответното задължение.
3. Самоосигуряващите се лица могат да коригират подадена декларация за дължимите осигурителни вноски в срока за подаване - 30 април.
4. Вид плащане - в полета от 8.1 до 8.4 се попълват следните кодове за вид плащане (не се попълва от самоосигуряващите се лица):
а) (изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) За възнаграждения, върху които се дължат осигурителни вноски, с изключение на тези по буква "б" се попълва код:
- 1 Изплатен аванс за месеца.
- 2 Начислено и неизплатено или неначислено възнаграждение за месеца (с изключение на декларирани с код 1).
- 3 Изплатено възнаграждение за месеца (с изключение на декларирани с код 1).
б) (изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) За възнаграждения по договори за работа без трудово правоотношение и за дължимите здравноосигурителни вноски за служителите на Българската православна църква и други признати по нормативно установен ред вероизповедания, които не получават възнаграждение за извършвана дейност - 4.
5. Когато възнагражденията са неначислени, се попълва датата /дд,мм,гггг/ на последния календарен ден от месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.
В програма СТИЛ е необходимо да направите следното, за да генерирате Декларация Обр.6, съобразена с горните изисквания:
1. Във фиша да има месец на начисляване и/или изплащане на заплатата.
2. Ако месеца на начисляване и изплащане е различен ще бъдат генерирани два броя Д6:
- едната в месеца на начисляване
- другата в месеца на изплащане
3. Ако месеца на начисляване и изплащане е един и същ ще бъде генерирана само една Д6 в месеца на изплащане.
4. В менюто от т.3 Процедури "Автоматично преизчисляване на фишове" може да преизчислите фишовете (за всяка фирма по отделно) ако искате да промените месец на изплащане или месец на начисляване.
5. Ако не знаете месец на изплащане в това поле във фиша не попълвате нищо засега.
Пример:
Заплатите за м. януари са начислени през м. януари и изплатени през м. февруари.
Следователно в м. януари ще генерираме Д6 само с осигуровките с Код за вид плащане 2, а в м. февруари ще генерираме Д6 само с данък с Код за вид плащане 3.
Ако желаете да генерирате само една Декларация 6 начисляването и изплащането на заплатите трябва да бъде в един месец. Начислени през м. февруари и изплатени през м. февруари като Д6 ще се генерира в м. февруари.
При зареждане на данни за Д6 се появява прозорец с източник на данни за възнаграждения за месеца и изброени 4 варианта. По подразбиране има отметки на всички. Желателно е да не се махат. Ако има данни за дадени възнаграждения те ще се заредят във файла. Всеки вид плащане се генерира в отделен файл. Ако има плащане на възнаграждения за няколко месеца в един месец, данните за Д6 ще се заредят в отделни файлове. Има възможност тези файлове да се трият. Могат да се отпечатат до 4 колони в Д6.
Аватар
welisa21
 
Мнения: 213
Регистриран на: 19.11.2008 17:01

Назад към Решения на казуси в СТИЛ - ТРЗ и ЛСКой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

cron