Данък върху дивиденти

Данък върху дивиденти

Мнениеот Гошо на 20.02.2009 09:51

За 2008 г. ще разпределям дивиденти от печалбата между двамата съдружници. Ще внеса данък вурху дивидента 5%, но не знам някаква декларация трябва ли да подам. Мисля да включа сумите от дивидентите в справката за извънтрудови правоотношения на фирмата. Но декл. по чл.201 от ЗКПО за удържан и внесен данък при източника трябва ли да подам?
Гошо
 

Re: Данък върху дивиденти

Мнениеот Kalina на 20.02.2009 16:19

Здравейте!
Съгласно чл. 201 от ЗКПО лицата, удържали и внесли данъка при източника по чл. 194 и 195, и лицата, начислили дохода по чл. 12, ал. 3 и 8, декларират това обстоятелство пред териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, където е регистриран или подлежи на регистрация платецът на дохода, чрез декларация по образец. Предполагам, че Вашият случай попада в хипотезата на чл. 194, ал. 1 и смятам, че с оглед на това би трябвало да подадете декларацията по чл.201 от ЗКПО. Тя се подава за всяко тримесечие в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е внесен данъкът. Можете да я намерите тук.
По отношение на справката за извънтрудови правоотношения сте прав. Съгласно чл.73, ал. 3 от ЗДДФЛ доходите по чл. 38, ал.1 от същия закон се включват в посочената справка.
За повече информация можете да се обадите в НАП на тел. 0700 18 700.
Аватар
Kalina
 
Мнения: 27
Регистриран на: 19.11.2008 16:58

Re: Данък върху дивиденти

Мнениеот Гошо на 20.02.2009 19:49

Значи трябва да я подам през април, защото данъка ще го удържа през м. март. И до края на годината няма да подавам вече такава декларация нали? Притеснява ме думата тримесечие. Аз еднократно ще разпределя тези дивиденти. Декларацията се подава от името на фирмата , нали, а не от двамата съдружници поотделно?
Гошо
 

Re: Данък върху дивиденти

Мнениеот Kalina на 23.02.2009 13:37

Нека уточним нещо за всеки случай. Аз предположих, че случаят Ви попада в хипотезата на чл. 194, ал. 1 от ЗКПО, но Вие нито потвърдихте, нито отрекохте дали е така. В този член е казано следното:
"С данък при източника се облагат дивидентите и ликвидационните дялове, разпределени (персонифицирани) от местни юридически лица в полза на:
1. чуждестранни юридически лица, с изключение на случаите, когато дивидентите се реализират от чуждестранно юридическо лице чрез място на стопанска дейност в страната;
2. местни юридически лица, които не са търговци, включително на общини."
Ако сте обърнали внимание в декларацията по чл. 201 имате възможност като получател на дохода да въведете само юридическо лице с Булстат или служебен номер от регистъра на НАП.
С други думи, ако съдружниците, между които разпределяте дивидентите не отговарят на тези условия и са местни физически лица това означава, че такава декларация не се подава.
Трябва да приложите само разпоредбите на чл. 38, ал. 1-3 от ЗДДФЛ (в зависимост от това по какъв начин са разпределени дивидентите - с решение за разпределяне на дивиденти, или чрез скрито разпределение на печалбата). Този вид доходи се облагат с 5% данък съгласно чл. 46, ал. 3 от ЗДДФЛ. Сроковете за внасяне на данъка са опрделени в чл. 65, ал. 2-3 от същия закон. Върху дивидентите не се начисляват осигуровки съгласно Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.
Данъкът по чл. 65 се внася в републиканския бюджет по сметка на ТД на НАП по мястото на регистрация на платеца на дохода по параграф 111511 - Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни физически лица.
Справката по чл. 73, ал. 3 от ЗДДФЛ се подава в срока определен в ал. 4 от същия член, а именно до 30 април на следващата година.
Аватар
Kalina
 
Мнения: 27
Регистриран на: 19.11.2008 16:58

Re: Данък върху дивиденти

Мнениеот Гошо на 26.02.2009 11:28

Бях болен и не можах да се включа. Благодаря за изчерпателния отговор. Вече наистина всичко разбрах. Дивидентите се разпределят между двама съдружници - физически лица и няма да им подавам декларации по чл.201. Моя е грешката, че не съм прочел внимателно закона.Отново благодаря. Много ми помогнахте.
Гошо
 

Re: Данък върху дивиденти

Мнениеот Гошо на 12.03.2009 15:27

Отново искам да попитам нещо за дивидентите. Протоколът от Общото събрание трябва ли да се подава в агенцията по вписванията или някъде другаде? Май някакъв подобен коментар съм чел някъде, но не помня къде.
Гошо
 

Re: Данък върху дивиденти

Мнениеот Kalina на 12.03.2009 17:55

Съгласно чл. 40, ал. 1 от ЗС в срок до 30 юни следващата година предприятията публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган, както следва:
1. търговците по смисъла на Търговския закон - чрез заявяване и представяне за обявяването им в Търговския регистър;.......
По-нататък в ал.3 пише, че по реда на ал. 1 заедно с годишния финансов отчет акционерните дружества, командитните дружества с акции и дружествата с ограничена отговорност публикуват и информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.
Аватар
Kalina
 
Мнения: 27
Регистриран на: 19.11.2008 16:58

Re: Данък върху дивиденти

Мнениеот СОНИ на 20.08.2009 13:19

През 2008г дадох дивидент на едноличния собственик от печалба от 2005г. и не представих решение от общото събрание в Търговския регистър. Правилно ли е това?
СОНИ
 

Re: Данък върху дивиденти

Мнениеот Kalina на 21.08.2009 11:16

Здравейте СОНИ!
Чл. 40, ал. 1 от ЗС касае финансовия отчет за дадена година и съпътстващите го документи за съответната година. В случая Вие изплащате дивидент от печалбата за няколко години назад. Освен това чл. 40, действа в този си вид от 01.01.2007 (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.), а Вие сте изплатили дивиденти от печалбата за 2005 г. Според мен не сте постъпили грешно.
Аватар
Kalina
 
Мнения: 27
Регистриран на: 19.11.2008 16:58

Re: Данък върху дивиденти

Мнениеот jambo на 15.01.2010 11:05

[quote="Гошо"]За 2008 г. ще разпределям дивиденти от печалбата между двамата съдружници. Ще внеса данък вурху дивидента 5%, но не знам някаква декларация трябва ли да подам. Мисля да включа сумите от дивидентите в справката за извънтрудови правоотношения на фирмата. Но декл. по чл.201 от ЗКПО за удържан и внесен данък при източника трябва ли да подам?[/quote]
jambo
 

Следваща

Назад към СчетоводствоКой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта